Thursday, 17 April 2008

કોઈ કારણ હશે


કંઈક થવાનાં કોઈ કારણ હશે,
વિચારોથી ઉદભવેલા તારણ હશે!

રોજ ઊગવું ને રોજ આથમવું,
સૂર્યને પણ ઘરનું વળગણ હશે !

કેટલાય ડૂબ્યા ને છતાંય ઊગર્યા,
નક્કી એ પ્રેમ નું અફાટ રણ હશે !

સાવ અમસ્તુ જ આટલું વેર ન થાય,
એને મન ઝેર એ ઝેર નું મારણ હશે !

એક જ ઘડીમાં આમ બાજી ન પલટાય,
નક્કી એ નજીકનું જ કોઇ સગપણ હશે !

શ્વાસ માં ભરેલો વિશ્વાસ આમ ના વિખરાય,
જરૂરથી ત્યાં શંકાનું થયેલું વિવરણ હશે!